At måle det uden vægt og fylde

At måle det uden vægt og fylde

En mulig måde at måle sin spirituelle udvikling på er at bruge en skala til at bedømme hvor man befinde sig på i sin spirituelle rejse. En sådan skala er f.eks. foreslået af den amerikanske psykolog og forfatter David R. Hawkins, som har skrevet bogen Power vs. Force: The Hidden Determinants of Human Behavior. Hawkins har udviklet en skala fra 1 til 1000, hvor hvert tal repræsenterer et bestemt niveau af bevidsthed eller vibration. Jo højere tallet er, jo mere spirituelt udviklet er man.

Hawkins har også knyttet forskellige følelser, tanker, holdninger og adfærd til hvert niveau på skalaen. For eksempel er niveauet 20 præget af skam, selvafsky, depression og selvdestruktive tanker, hvorimod niveauet 700 er præget af oplysning, fred, harmoni og enhed med alt. Hawkins mener, at man kan måle sit eget eller andres niveau på skalaen ved hjælp af en metode kaldet kinesiologi eller muskeltestning, som går ud på at teste kroppens reaktion på forskellige stimuli.

Et tegn på, at man er i gang med en spirituel opvågning er at man begynder at opleve ændringer i sin perception, intuition, følelser og værdier. Man kan f.eks. opleve:

  • At man får et nyt perspektiv på sig selv, andre og verden, og at man ser sammenhænge og mønstre, som man ikke lagde mærke til før.
  • At man får en større følsomhed over for energi, vibrationer, farver, lyde og synkroniciteter.
  • At man får en stærkere forbindelse til sin sjæl, sit højere selv eller sin guddommelige kilde.
  • At man får en dybere følelse af kærlighed, medfølelse, taknemmelighed og tilgivelse.
  • At man får et skift i sine prioriteter, interesser og livsformål.
  • At man får en lyst til at lære mere om spirituelle emner, praksisser og traditioner.
  • At man får en trang til at rense sig selv fysisk, mentalt, følelsesmæssigt og åndeligt.
  • At man får en åbenhed over for det nye og det ukendte.

En spirituel opvågning kan være en smuk og berigende oplevelse, men den kan også være udfordrende og forvirrende. Det er vigtigt er at være tålmodig, nænsom og støttende over for sig selv og andre i denne proces. Det er også meget vigtigt at søge efter information, vejledning og især et fællesskab med ligesindede mennesker som kan hjælpe med at forstå og integrere de ændringer der sker.